สถิติ
เปิดเมื่อ8/07/2016
อัพเดท6/03/2017
ผู้เข้าชม2229
แสดงหน้า4207
ปฎิทิน
May 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

ข้อบังคับสมาคม หมวดที่ ๘ บทเฉพาะกาล

อ่าน 31 | ตอบ 0
หมวดที่ ๘ บทเฉพาะกาล
 
ข้อ ๔๔   ข้อบังคับฉบับนี้นั้น ให้เริ่มบังคับใช้ได้นับตั้งแต่วันที่สมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นต้นไป
ข้อ ๔๕  เมื่อสมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากทางราชการ ก็ให้ถือว่าผู้เริ่มการทั้งหมดเป็นสมาชิกสามัญ
                                                 
 
                    ผู้ร่วมจัดทำกฎระเบียบสมาคมสื่อภูมิภาคสุราษฎร์ธานี   
๑. นายสันทัด เจ็ดเสมียนใหม่    (นายกสมาคม)  
๒. นายเจริญ กิจมณีสกุล            (ที่ปรึกษาสมาคม) 
๓. นายภาสกร แก้วพวง             (อุปนายกฝ่ายวิชาการ) 
๔. นายสิทธิเณศ เห้งทับ            (อุปนายกฝ่ายกิจกรรม)
๕. นายกรรภิรมย์ เวชสุนทร      (เลขานุการ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :